عضو مجمع نمایندگان استان تهران از وجود 15 هزار معتاد متجاهر در پایتخت خبر داد