موج جدید آلودگی هوا کردستان را فراگرفت/احتمال بارش های پراکنده