واکنش قناعتی به ساخت هتل اسپیناس/دست شهردار درد نکند!