دیپلماسی دو سویه؛ رویکرد جدید کره جنوبی در قبال ژاپن