راه آورد سفر آیت الله العظمی نوری همدانی پرهیز از تشریفات بود