وضعیت ذخیره آب ۶۱ سد قرمز شد/ نصف زاینده‌رود خشک است