شماره حساب ۹۶۶ برای کمک به اعزام زائران عتبات عالیات گشایش یافت