شهرستان بانه آماده میزبانی جشنواره منطقه ای فیلم و عکس ژیار است