نژادفلاح: نباید سرنوشت‌مان را به النصر و لخویا بسپاریم