وزیر جهادکشاورزی از دیدار با تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی امتناع می‌کند