حجت الاسلام علوی: التهاب انتخاباتی را با مدیریت صحیح به حداقل برسانیم