برگزاری دوره‌های بازار سرمایه اسلامی فرصت مغتنمی برای سرمایه‌گذاران خارجی است