واکنش دبیر کل خانه پرستار به سخنان وزیر بهداشت: سیاسی نیستیم