هواداران پرسپولیس با حضور خود مسیر صعود را هموار کنند/ در باشگاه به قدری مشغله وجود دارد که به موضوع و