نژادفلاح: سرنوشتمان را به النصر و لخویا نمی‌سپاریم، به حضور هواداران نیاز داریم