کی‌روش: الان زمان مناسبی برای صحبت درباره دستیاران نیست