اعلام برنامه‌های نشست تخصصی شورای عالی قرآن/ آغاز نشست از فردا