اعتراض بازیکنان پرسپولیس به مشکلات مالی؛ می‌ترسیم کار به کیک و نوشابه بکشد!