ابراز علاقه بایوور به ساخت یک نقش آفرینی دیگر از مجموعه Star Wars