اختتامیه نخستین «جایزه جهانی عکس اربعین» برگزار می‌شود