برگزاری دومین کارگاه آموزشی حقوق شیعیان در زیمبابوه