صادرات مواد معدنی قزوین از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار گذشت