وبال گردن دولت نیستیم/خوشحالم که به سهم خودم از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده‌ام