شاخص کل بورس اوراق بهادار سه شنبه 247 واحد کاهش داشت