پرداخت 660 میلیون ریال جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش لرستانی