وجود 12 میلیون آلزایمری در آینده نزدیک/ رزیدنت‌های رشته داخلی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند