توضیح مربی تیم فوتبال استقلال در مورد درگیری آنالیزور و فروزان