برگزاری جشنواره سلامت دانشگاهیان با عرضه محصولات ارگانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر