وعده نوبخت برای افزایش حقوق فرهنگیان /پرداخت‌های تبعیض‌آمیز باید حذف شود