نخستین آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانش‌آموزی استان چهار محال و بختیاری افتتاح شد