سوشا می‌تواند بهترین دروازه‌بان آسیا شود/ این‌قدر با او تمرین می‌کنم که فکر حاشیه‌سازی هم به سرش ن