وزیر اطلاعات:دولت تعدد جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی را مغایر با وحدت ملی نمی داند