«دایره داوود» آماده نمایش شد/ مستند زندگی داوود رشیدی