اولاند به دنبال بازار جدید تسلیحاتی در منطقه/ سفر اولاند با هدف تقویت روحیه کشورهای عرب خلیج‌فارس