دی میستورا: رایزنی‌های ژنو فرصتی برای یافتن راه‌حل سیاسی سوریه است