وجود 12 میلیون آلزایمری در آینده نزدیک/رزیدنت‌های رشته داخلی پوشش بیمه قرار بگیرد