لواندوفسکی با وجود مصدومیت در ترکیب تیم بایرن مقابل بارسلونا حضور دارد