مهندسی معکوس شبکه‌های اجتماعی / نفوذ فرهنگ غرب به آیین اجتماعی زندگی اسلامی