از سوی آلفا موتور آغاز شد؛ فروش نقدی و اقساطی جولیتا 2015