پژوهشکده فرهنگ وهنر اسلامی با ۹۴ کتاب در نمایشگاه حاضر می‌شود