ایران و لهستان تفاهم‌نامه همکاری در بخش کشاورزی امضا می‌کنند