پالایشگاه اراک همچنان قربانی می گیرد/ 5 مصدوم جدید و مرگ 3 مصدوم قبلی