معاون وزیربهداشت: برخی بیمارستانها در ساعات شب پزشک متخصص ندارند/ بهسازی بخش‌های اورژانس‌ در سال ۹۴