کارگروه اشتغال ارومیه از کارگروه استانی تفکیک شود/لزوم رفع بیکاری