فرماندار اصفهان: همایش «فتنه 25 لوزان» برگزار نمی‌شود