سفر هیاتی پارلمانی به بروکسل به منظور گفت‌وگو با مقامات پارلمان اروپا