اردوی تیم ملی والیبال ساحلی برای حضوردر تور جهانی سوییس در کیش برگزار می شود