۱۵ بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال نشسته «ب» دعوت شدند