ارزش معاملات فرابورسی به مرز یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسید