از غش کردن آزاده نامداری سر صحنه فیلمبرداری تا حذف نقش در فیلم کاهانی!+عکس